Børn og unge

Samtaler til børn og unge

Jeg har specialiseret mig i samtaler med børn og unge, og har erfaring med at hjælpe, når der har været oplevelser eller situationer, der har gjort det svært at være barn. Samtalerne kan være med til at styrke barnets selvværd og give mod til at bede om hjælp, og dermed kan der skabes nye handlemuligheder for barnet.

Typiske temaer kan være:

  • Forældrenes skilsmisse, hvor børnene mistrives i den nye livssituation.
  • Mistrivsel i skolen som kan handle om præstationsangst foran klassen, generthed og bekymringen for at være i centrum (social angst), perfektionisme, mobning, skolevægring
  • Længerevarende sygdomme i familien, som påvirker børnenes hverdag
  • Stressramte familier, hvor forældrenes mistrives og evt. depression påvirker børnene
  • Et lavt selvværd, som kan betyde at barnet bekymrer sig, er trist, har svært ved at sætte grænse og sige fra overfor andre, tror ikke på egne evner og værd, destruktive tanker etc.

Forløbet

Jeg indleder ofte et forløb med børne/unge med en familiesamtale, hvor vi i fællesskab finder ud af, hvilke temaer eller problemer barnet/den unge går og tumler med. Samtalens formål er at afklare, hvordan vi bedst hjælper barnet/den unge samt at undersøge samspillet i jeres familie, med henblik på at ændre uhensigtsmæssige mønstre.