Børnegrupper

Børnegrupper

Som børnegruppeleder, afholder jeg børnegrupper for børn, der har oplevet at miste et nært familiemedlem, forældrenes skilsmisse eller ved en kronisk sygdom (fx diabetes).

Børnegrupperne er målrettet den sorg barnet står i,  fx ved forældrenes skilsmisse. I gruppen snakker man sammen, spiller spil og hygger sig. Børn, som har været med i nogle af mine børnegrupper, fortæller, at det er rart at komme et sted, hvor alle er i samme båd.

Børnegrupper for børn i skilsmisser:
Når mor og far går fra hinanden, får børnene nye udfordringer og bekymringer. Derfor kan det være en stor hjælp for dem at have et rum, hvor de kan møde jævnaldrende i samme situation, og hvor de kan snakke om de ting, de går og tænker på. Det gælder både børn, hvis forældre er nyskilte og børn, som har levet flere år med skilte forældre.

I børnegruppen oplever de sig som en del af et fællesskab, hvor alle har oplevet, hvad det vil sige, når mor og far ikke bor samme længere. Børnene hjælpes til at forstå, at de tanker og følelser de tumler med, som regel er helt normale.
Målet med børnegruppen er blandt andet, at børnene lærer at håndtere deres nye livssituation og dermed opleve, at der er håb for fremtiden. Mange af børnene oplever, at børnegruppen giver dem mere overskud til at tackle deres hverdag både hjemme og i skolen.

En del skilsmissebørn giver udtryk for;

  • At det kan være svært at koncentrere sig i skolen, når ens tanker og følelser er fyldt af skilsmissen.
  • At det er besværligt, at have to hjem og flytte frem og tilbage.
  • At forholdet til den ene forældre kan være lidt svært.
  • At det kan være er svært at finde sin plads i en ny familie, med papforældre, “nye” søskende osv.
  • At de er alene med tankerne om skilsmissen.
  • At de, også flere år efter skilsmissen, stadig synes, det er svært.

Børnegrupperne afholdes typisk 6 gange over 3 måneder.
Jeg kan bestilles til børnegruppeforløb, fx på skoler, kirker, foreninger, ring gerne for mere info.