Partjek

Hvorfor tage et Par-tjek?

De fleste går regelmæssigt til tandlægen for at få et eftersyn, fordi vi ønsker at have sunde tænder i mange år. Hvis vi ikke gjorde dette, ville der være risiko for, at der ville opstå huller og betændelse på et tidspunkt.

Desværre er der også en stor risiko for, at der opstår problemer i vores parforhold, når vi er sammen i mange år. Forskning viser desværre, at tilfredsheden med vores parforhold falder over tid, og skilsmissestatistikken taler sit eget tydelige sprog: Det er vanskeligt at bevare et sundt og trygt parforhold.

‘Par-tjek’ er et tilbud til par, der ønsker at forebygge denne negative udvikling.
Og international forskning viser, at det virker.

Et Par-tjek åbner muligheden for, at I som par kan standse op og reflektere over jeres parforhold på et kvalificeret, systematisk og videnskabelig grundlag. Et Par-tjek giver information om hvorvidt jeres parforhold lider under nogle af de mest almindeligt forekommende vanskeligheder, så I kan tage hånd om dem på en god måde.

Ligeledes kortlægger den videnskabeligt funderede feedback-rapport I modtager også de styrker og ressourcer som findes i jeres parforhold, så I ikke fortabes i arbejdet med jeres udfordringer – men ligeledes kan glædes ved det, som I er særligt gode til sammen.

Hvad er et Par-tjek?

Et Par-tjek består af et indledende online spørgeskema og 2 x 1,5 times samtale med en Par-tjek vejleder.

I spørgeskemaet og den første samtale undersøges jeres parforholds styrker og ressourcer samt jeres bekymringer og udfordringer.

På baggrund af dette vil I ved den anden samtale modtage feedback – både på det positive og bekymrende – og vi vil sammen tale om, hvad I kan gøre for at tage hånd om jeres udfordringer på en god måde. Her vil I også modtage en personlig feedbackrapport, som I kan benytte som redskab til at arbejde videre med jeres forhold derhjemme.

Det komplette forløb består således af følgende trin:

  1. Tilmelding hos mig på tlf. 53 39 86 40
  2. Udfyld spørgeskemaer online
  3. Første samtale
  4. Anden samtale + Feedbackrapport

Hvem har udviklet Par-tjek?

Par-tjek er udviklet af Center for Familieudvikling og Aarhus Universitet med psykolog og postdoc Tea Trillingsgaard i spidsen. Selve konceptet er blevet til på baggrund af teori og erfaring med parterapi. Det er efterprøvet i et ambitiøst forskningsprojekt med 233 deltagende par i årene 2013-2016. Resultaterne er under afrapportering.

Inspirationen kommer oprindeligt fra professor James Cordova ved Clark University i USA. Han har i mange år forsket i dette forebyggende tiltag og har fundet positiv effekt. Et Par-tjek kan være med til at reducere risikoen for skilsmisse og styrke parforholdstilfredsheden. James Cordova har fungeret som supervisor og samarbejdspartner igennem udviklingsfasen såvel som forskningsprojektet.

www.par-tjek.dk