Genfind Kærligheden

Sådan genfinder du kærligheden i dit parforhold

Mange spørger mig hvad parterapi kan hjælpe med? Når det knager i parforholdet, er det meget forskelligt, hvordan vi formår at tage hånd om de problemer, der opstår. Nogle par er i stand til at løse det selv, mens andre kommer til at side fast, på en måde, hvor de ikke selv kan se en løsning på det, der slider på kærligheden. Et kærlighedsliv under pres kan føre til slidsomme diskussioner og skænderier. Fra parterapien ved vi, at mange par kan få hjælp til at genfinde kærligheden igen og på den måde blive knytte endnu tætter sammen.

Find ind til problemet

Vores biler sendes trofast til eftersyn på værksted, for at sikre at alt er som det skal være. Justeringer og reparationer er det der sikrer, at bilen kører hver dag. På sammen måde skal et parforhold passes og plejes, så det ikke ruster og mister sin betydning. Det er helt normalt, at der opstår perioder, hvor parforholdet ikke køre helt, som det skal og hvor det kan føles tungt at være sammen.

Fra parforholdsforskningen ved vi, at opmærksomheden i parforholdet over tid daler. I starten af et forhold, også kaldt forelskelsesperioden, er vi nysgerrige, kreative, omsorgsfulde, kærlige og 100%

optaget af hinanden. Vi længes efter næste gang, vi skal ses, sender kærlig sms’er, længes efter at mærke den anden, få et kys og være tætte. Vi gør alt for at pleje og passe, så forholdet kan vokse og blive stærkt.

Over tid sker det for os alle, at hverdagen træder til og ”stjæler” vores opmærksomhed. Vi glemmer måske at kysse farvel og goddag, spørge ind til hvordan dagen er gået, prioritere tid med hinanden, holde i hånd eller hvad det var vi gjorde i den første tid, som føltes godt og trygt, og som bekræftede, at ”du og jeg, vi hører sammen”!

Nogle af de ting, der kan ”stjæle” opmærksomheden, kan være krævende jobs, stress, sygdom, dødsfald i familien eller utroskab. En anden af de helt store omvæltninger er, når der kommer børn til. De kræver vores opmærksomhed, hvilket de også skal. Men pludselig er der også en masse nye hensyn, rutiner, roller som forældre, opdragelse, syge børn, mindre nattesøvn etc., som man skal forholde sig til samtidig med, at der også skal være tid til at pleje parforholdet. Og her er det at parforholdet for en stund, for manges vedkommende, kommer bagerst i køen.

Hvis vi ikke bliver opmærksomme på de omstændigheder, der kan presse parforholdet, kan der ske det, at vi kommer til at slide for meget på hinanden. Der kan opstå uenigheder og skænderier over småting, det intime liv bliver sat på pause og nærheden og nærværet forsvinder. Når det sker, kan det opleves, at man kommer længere og længere væk fra hinanden, og til sidst ved man ikke, hvordan man finder tilbage til hinanden igen. Det kan føles uendeligt hårdt og ensomt, når man mister kontakt til det menneske, som man elsker og har brug for i en travl hverdag. De fleste vil prøver at genoprette

kontakten, men fordi der er så mange følelser på spil, kan dette komme til udtryk på uhensigtsmæssige måder, hvor man i stedet for at nå hinanden på en kærlig måde, får sagt og gjort ting, som skubber den anden væk og omvendt. På den måde kan man komme til at sidde fast i et negativt mønster af skænderier og hårde ord. Man er ikke i stand til at sige, at det man dybest set savner, er at få tiden tilbage sammen med den anden. Tid til at tale sammen, tid til at sidde tæt i sofaen, tid til at høre hvordan den anden har det, tid til at blive lyttet til, tid til drømme og længsler. Så skænderier over; ”hvorfor skal dit arbejde fylde så meget, du prioritere ikke familien!” eller ”hvorfor skal du altid smide dine sokker ved siden af sengen, du anser mig kun for at være din hushjælp!”, kan i bund og grund dække over en længsel efter at mærke, at man stadig er betydningsfuld og elsket. En som partneren ønsker at bruge tid med.

Hvad kan parterapi hjælpe med?

Langt de fleste, som sidder fast i disse negative mønstre, fortæller, at de inderst inde stadig elsker hinanden og at deres største frygt er at miste hinanden og blive forladt. Og samtidig kan de ikke finde en vej tilbage til det, de savner og længes efter. Hvis man er nået dertil, hvor man har svært ved at tale sammen på en kærlig og konstruktiv måde, kan det være en hjælp at få en parterapeut til at arbejde med de uhensigtsmæssige mønstre, som man sidder fast i, og som har skabt afstand. Mange par føler sig godt hjulpet af parterapi, hvor der er mulighed for at lytte til hinanden, reflektere og respondere på det den anden føler og oplever.  Og samtidig er det en hjælp til selv at få sat ord på det, der er svært og sårbart, så der kan skabes nye veje at gå sammen som et team.

Opsummering om parterapi

For at vende tilbage til metaforen om at parforholdet er som en bil, der jævnligt bør sendes på værksted for at kunne køre sikkert, så kan det for mange par være det, der redder forholdet. Nogle par, synes det kan være grænseoverskridende at skulle bede om hjælp til noget så privat som parforholdet, for som en mand sagde, ”det burde vi selv kunne have fikset, men vi har ikke formået det, og det er jeg flov af”. Samtidig er erfaringen at de fleste af os ikke selv kan reparere bilen. Erfaring er, at mange er glade for

den hjælp de får ved at gå i parterapi, især når de opdager, at det er helt almindeligt at sidde fast i gamle negative mønstre og at der kan gøres noget ved det! Man kan altså godt reparere og justere så kærligheden og forholdet kommer op og køre igen. Egentlig skal der ikke så meget til, det er blot svært

at få øje på det, når man står midt i ”stormvejret”. Som et par sagde ”Parterapien har hjulpet os til at se, at vi stadig elsker hinanden og ønsker at være sammen. Der har bare været så meget, som har presser os det sidste mange år, så vi havde glemt, hvorfor vi var sammen!”

Få de helt rette “værktøjer” til, at I genfinder kærligheden