Parterapi

De fleste af os vil, over tid, miste gnisten i vores kærlighedsforhold. Følelserne kan bliver uhåndterbare, og uenigheder kan blive uløselige. Vi gentager smertelige mønstre og pludselig kan forholdet, til den vi elsker, synes faretruende, sårbart og besværligt. Vi trækker os tilbage i tavshed for at undgå konflikter eller forsvarer os mod at blive såret. Vi sårer hinanden, kæmper, kritiserer og anklager, selvom vi dybest set ønsker det modsatte.

For mange af os er det uforståeligt, hvad det er, der sker både med egne og den andens reaktioner. Vi kan opleve, at vi rykker længere og længere væk fra hinanden og den kærlighed det hele begyndte med, synes langt borte. Det svære spørgsmål er, hvordan vi stopper den onde cirkel og holder kærligheden i live.

Gennem terapi kan vi arbejde med at finde tilbage til det følelsesmæssige fundament i jeres parforhold. Målet med parterapi er at få øje på, hvordan I følelsesmæssigt er forbundet og afhængige af hinanden i forhold til at få omsorg, trøst og beskyttelse samt at få genetableret den følelsesmæssige kontakt, så I bliver tilgængelig, responsive og engageret overfor hinanden, og dermed kan skabe et trygt grundlag for varig kærlighed.  

Vi kan redde og forbedre et parforhold ved at være tilgængelige, engagerede, sårbare og responsive overfor hinanden og ved at genetablere den følelsesmæssige kontakt, hvor man kan føle sig set og mødt i den smerte, man oplever her og nu, og som er så svær at sætte ord på, fordi den ofte er forbundet med en følelse af ensomhed, sorg, frygt for ikke at være elsket, tristhed, skam, skyld….

Gennem forskellige øvelser og afgørende øjeblikke i jeres forhold kan I, gennem terapien, få hjælp til at se de hændelser, som har formet jer som par og som har været med til at skabe et trygt grundlag for varig kærlighed.

I parterapien arbejder jeg med emotionsfokuseret parterapi (EFT), hvor det primære formål er, at arbejde med at styrke parrets relation til hinanden, dvs. skabe et mere trygt og kærligt parforhold, og gennem terapien støtte parret i at ændre på de negative mønstre, som parret oplever at sidde fast i, og som er ødelæggende for parforholdet. Målet er, sammen med parret at skabe en mere tryg relation, hvor parret bliver bedre i stand til at kommunikere med hinanden, forstå hinanden og rumme hinandens forskelligheder.