Parterapi

Parterapi i Nordsjælland

·Er I fastlåste i dårlige mønstre, hvor I sårer hinanden ?    

Har I brug for hjælp til bedre kommunikationen ?       

Føler du at gnisten er forsvundet ?       

Har I brug for at reparere forholdet efter svigt ?

-så kan det være en god ide at investere i parterapi


Få kvalificeret hjælp, når det bliver svært mellem jer


Parterapi

Klientudtalelse:

Vi startede i parterapi hos Annette, fordi vores relation var træt, slidt, fuld af konflikter og misforståelser. 

Vi havde vireklig brug for een, der kunne hjælpe os videre fra et svært, fastlåst sted.

Annette var rolig, tillidsvækkende og virkelig god til at guide samtalen på en tryg måde. 

Hun skabte rum for kommunikation, hvor vi begge fik taletid og begge følte os hørt og forstået på et helt nyt plan. 

Vi har lært at forstå hinanden, vores følelser og intentioner langt bedre end nogensinde før. Vi har kendt hinanden i mange år, men efter vores besøg hos Annette forstår vi hinanden langt bedre end før. 

Vi kan stadig få konflikter, bevares. Men nu har vi redskaber til at løse dem lettere, hurtigere og uden at såre hinanden på samme måde som før. 

Havde vi vidst hvor effektfuldt det var, så havde vi opsøgt Annette for længe siden. 

De varmeste anbefalinger herfra

Marie og Torben

Jeg har hjulpet mange par og det er min erfaring, at mange oplever parterapi som en hjælpende hånd til at redde og styrke parforholdet.

Jeg kan med min viden og kompetencer på parterapi området, hjælpe jer med at få et dybere kendeskab til hinanden og til at forstå, hvad der sker mellem jer, når i igen og igen kan havne langt væk fra hinanden og måske føle jer misforstået. Mange par kommer til mig med spørgsmålet: "Kan du hjælpe os med at blive bedre til at kommuniker, så vi ikke ender i misforståelser og skænderier? " Andre opsøger mig for hjælp til at genfinder intimiteten, nedbringe konfliktniveauet, reparere på tillidsbrud og svigt.

Et parterapiforløb vil typisk vare mellem 6-15 gange alt afhængig af, hvad I søger hjælp til

(Se nedenfor)

Parterapi skaber forståelse

I parterapien er mit første fokus at skabe et trygt rum sammen med jer, hvor I begge føler jer forstået og hørt.

Sammen undersøger vi, hvad det er, der kan blive svært mellem jer og hvad der kan trække jer væk fra hinanden og gøre forbindelsen usikker og skrøbelig.

Jeg hjælper jer med at forstå det negative mønster eller samspil, I kan havne i, med henblik på at skabe tryghed og styrke forbindelse mellem jer igen.


Det er helt normalt at gnisten falder over tid

De fleste af os vil på et tidspunkt opleve, at gnisten i vores kærlighedsforhold kan variere og for nogle helt forsvinde. Det kan der være mange grunde til. En af dem kan være, at der ikke længere er tid til at være kærester og pleje parforholdet, fordi job, børn, husrenovering ect. fylder i en travl hverdag. Nogle oplever også sygdom, stress eller utroskab, som en modspiller, der kan sætte en negativ dagsorden i parforholdet.

Følelser under pres kan være svære at håndtere, og uenigheder kan blive uløselige. De fleste af os kommer til at gentage smertelige mønstre, og pludselig kan forholdet, til den vi elsker, synes faretruende, sårbart og besværligt. Vi trækker os tilbage i tavshed for at undgå konflikter eller forsvarer os mod at blive såret. Vi sårer hinanden, kæmper, kritiserer og anklager, selvom vi dybest set ønsker det modsatte.

For mange af os er det uforståeligt, hvad det er, der sker både med egne og den andens reaktioner. Vi kan opleve, at vi rykker længere og længere væk fra hinanden. Den kærlighed det hele begyndte med, synes langt borte. Spørgsmål er, hvordan vi stopper den onde cirkel, så vi kan holde kærligheden i live.

Parterapi kan være en hjælpen hånd til at komme på sporet af et kærligt og trygt parforhold igen.

Emotionsfokuseret parterapi (EFT) kan hjælpe jer med at finde hinanden igen

I parterapien arbejder jeg med emotionsfokuseret parterapi (EFT), hvor det primære formål er, at arbejde med at styrke parrets følelsesmæssige relation til hinanden, og derved at skabe et mere trygt og kærligt parforhold. Gennem parterapien støtter jeg parret i at ændre på de negative mønstre, som parret oplever at sidde fast i, og som er ødelæggende for parforholdet. Målet er, sammen med parret, at skabe en mere tryg relation, hvor parret bliver bedre i stand til at kommunikere med hinanden, forstå hinanden og rumme hinandens forskelligheder. Sagt med andre ord, at skabe et trygt grundlag for varig kærlighed. Læs mere her

Længden på parterapiforløbet

Erfaringen siger, at par som regel har brug for mindst 8-12 samtaler. Et koncentreret forløb, hvor begge parter engagerer sig, er det mest effektfulde. For at sikre den nødvendige støtte og fremgang i processen, anbefaler jeg, at der i første fase er et vist momentum i samtalernes hyppighed, helst med en til to ugers mellemrum.

Forløbets samlede varighed kan variere forskellig fra par til par, men det kan vi tale om efter de indledende samtaler. 

Hvis I har spørgsmål, er I velkommen til at kontakte mig.


Parterapi i nordsjælland