EFT – en terapeutisk metode

Emotionsfokuseret Parterapi (EFT) er en metode, der anvendes i parterapi.

Emotionsfokuseret parterapi er for par, der oplever problemer i parforholdet, som de behøver hjælp udefra til at løse. Det kan være problemer med at kommunikere sammen, skænderier og konflikter, at man mister gnisten – følelsesmæssigt eller seksuelt, eller det kan være større kriser ved tab, sygdom eller utroskab. Et parterapeutisk forløb kan være det, der hjælper parret med at blive sammen – eller komme fra hinanden på en bedre måde.

Styrken ved Emotionsfokuseret Parterapi

  • Emotionsfokuseret parterapi er et metode, som er forankret både i forskning og praksis.
  • Emotionsfokuseret parterapi er som metode defineret og beskrevet, så parterapeuten har et “kort”, der viser vejen frem gennem arbejdsprocesser i terapien, som skaber reelle forandringerne i parforhold.
  • EFT har gennem mere end 30 år været underlagt empiriske undersøgelser, og er godkendt af American Psychological Association (APA) som empirisk  understøttet metode til parterapi.
  • EFT er blevet afprøvet med par med mange forskellige former for problemstillinger.

Det primære formål med EFT parterapi er at arbejde med at styrke parrets relation til hinanden, dvs. skabe et mere trygt og kærligt parforhold,  og gennem terapien støtte parret i at ændre på de negative mønstre, som parrene oplever at side fast i, og som er ødelæggende for parforholdet. Målet er, sammen med parret at skabe en mere tryg relation, hvor parret bliver bedre i stand til at kommunikere med hinanden, forstå hinanden og rumme hinandens forskelligheder.

Det særlige ved emotionsfokuseret parterapi er, at metoden er funderet i såvel forskning som praksis. Som EFT parterapeuter har vi en dokumenteret og afprøvet fremgangsmåde til at hjælpe par i arbejdet med problemer i parforholdet.
Der eksisterer i dag omfattende undersøgelser, der dokumenterer de gode resultater og effekter, der kan opnås med EFT parterapi. Nogle af undersøgelserne viser at 70-75% af de par, der modtagere EFT parterapi får løst deres kriser, og op mod 90% af de par, der modtager EFT parterapi oplever væsentlige forbedringer i parforholdet. Emotionsfokuseret parterapi er ikke forbeholdt en bestemt gruppe af mennesker eller bestemte typer af problemer i parforholdet. EFT parterapi anvendes verden over med mange forskellige slags par, indenfor mange forskellige kulturer og i varierende aldersgrupper.

ICEEFFT logo