EFT – en terapeutisk metode

Emotionsfokuseret Parterapi (EFT)

I mit arbejde med parterapi, tager jeg afsæt i Emotionsfokuseret parterapi (EFT). Det er min erfaring, at metoden kan hjælpe et par med at forstå de mønstre, der fastlåser dem og skaber afstand. Et negativ mønstret kan blive alle pars "værste fjende". Vi kan komme til at se vores partner som fjenden, når vi havner i negative mønster. Men dybest set er der ikke noget galt med partnerne, men derimod mønstret der skaber "konflikterne". Det terapien kan hjælpe med, er, at blive et team omkring de negative mønstre, og tage hånd om dem. Så i stedet for at tale fra et hårdt sted, lære man at tale fra et mere kærligt og sårbart sted og dermed sende klare signaler til hinanden om, hvad man har brug for.

Hvad er særligt ved Emotionsfokuseret Parterapi ?

Det primære formål med EFT parterapi er, at arbejde med at styrke parrets relation til hinanden. Dvs. skabe et mere trygt og kærligt parforhold. Gennem terapien støttes parret i at ændre på de negative mønstre, som de oplever at side fast i, og som er ødelæggende for parfoldet. Målet er, sammen med parret at skabe en mere tryg relation, hvor parret bliver bedre i stand til at kommunikere med hinanden, forstå hinanden og rumme hinandens forskelligheder.

Det særlige ved emotionsfokuseret parterapi er, at metoden er solidt funderet i såvel forskning som praksis. Som EFT parterapeuter har vi en veldokumenteret og gennem afprøvet fremgangsmåde til at hjælpe par i arbejdet med problemer i parforholdet.

Parterapi forløbet

Et indledende parterapeutisk forløb hos mig, vil typisk bestå af følgende fire punkter

  1. ·Et online spørgeskema som udfyldes inden i kommer første gang. Det er frivilligt om i vil udfylde det, men se der som en mulighed for at tankerne omkring jeres parforhold og som noget, der hjælper mig til at møde jer på bedst mulig måde. Al data opbevares fortroligt.
  2. Den første fælles samtale varer 90 minutter. Her undersøges jeres styrker og bekymringer, jeres parforholdshistorie, jeres ønsker for parforholdet og jeres mål med terapien.  
  3. ·De to individuelle samtaler varer hver 60 minutter. Formålet er, at jeg i denne samtale zoomer lidt mere ind på jer hver især for at lærer jer bedre at kende. vi taler lidt om jeres opvækst og tidligere erfaringer med nære relationer, det I kæmper med i parrelationen og om der er omstændigheder, der kan gøre det sværere at gennemføre et parterapeutisk forløb. Desuden vil jeg have fokus på, hvordan vi kan gøre forløbet så trygt og godt som muligt for jer. Hvis er der noget, som kan være svært at få sagt til jeres partner, vil jeg hjælpe jer med at dele det på en tryg måde. 
  4. ·Den anden fælles samtale varer 90 minutter. Her vil jeg samle op på det, I har arbejdet med indtil nu. Dernæst vil vi sammen tilrettelægge det videre forløb med udgangspunkt i jeres ønsker og situation. De efterfølgende sessioner vil være fælles samtaler og vil varer 90 minutter pr gang.

Herefter fortsætter forløbet med parsamtaler a 90 min. Forløbets længde afhænger af det, der søges hjælp til, men i gennemsnit skal man regne med ca 10-15 gange i alt. De fleste par sætter pris på forløbenes længde, da det opleves som "god tid til at øve sig her", mens de er i gange med at ændre og reparere på de ting, som kan være vanskeligt mellem dem.


Evidens

Der eksisterer i dag omfattende undersøgelser, der dokumenterer de gode resultater og effekter, der kan opnås med EFT parterapi. Nogle af undersøgelserne viser, at 70-75% af de par, der modtagere EFT parterapi får løst deres kriser, og op mod 90% af de par, der modtager EFT parterapi oplever væsentlige forbedringer i parforholdet. Emotionsfokuseret parterapi er ikke forbeholdt en bestemt gruppe af mennesker eller bestemte typer af problemer i parforholdet. EFT parterapi anvendes verden over med mange forskellige slags par, indenfor mange forskellige kulturer og i varierende aldersgrupper.

Kort sagt om EFT

  • Emotionsfokuseret parterapi er et metode, som er dybt forankret både i forskning og praksis        
  • Emotionsfokuseret parterapi er som metode nøje defineret og beskrevet. Parterapeuten har et "kort", der nøje viser vejen frem gennem arbejdsprocesser i terapien. Disse processer er med til at skaber reelle forandringerne i parforhold·    
  • EFT har gennem mere end 30 år været underlagt nøje empiriske undersøgelser, og er godkendt af American Psychological Association (APA) som empirisk understøttet metode til parterapi
  • EFT er blevet afprøvet med par med mange forskellige former for problemstillinger.


ICEEFFT logo