Kurser

Forældrekurser

Jeg tilbyder forældrekurser til forældre, der har et ønske om at ændre på kvaliteten i måden at være familie på. Det kan være at blive klogere på børns udvikling, teenagere, negative handlemønstre eller at se på sin egen forældrerollen og ansvar.
Kursus kan eksempelvis holdes i mødregrupper, daginstitutioner, skoler, foreninger, kirker mm.

Eksempel på et forældrekursus, som jeg tilbyder:

“Hold mig Slip mig” – et kursus for forældre til teenagere

Teenagere er skønne men kan ind imellem også være udfordrende at være sammen med. Måske kender du/I til frustration eller følelsen af afmagt, som kan opstå i relation til dit barn i teenagealderen, hvor I oplever at jeres forhold igen går i hårdknude? Eller kan du genkende, at I nogle gange mister ”forbindelsen” /kontakten til din teenager, og at I sårer hinanden og har svært ved at finde hinanden igen?

“Hold mig Slip mig” er for dig, som er interesseret i kvaliteten af din relation og kontakt til din teenager, og som ønsker at ændre på det, som ikke fungerer. 

Der vil på kurset være fokus på at lære at genoprette kontakten, når den er blevet brudt.

Konflikter og diskussioner er uundgåelige, men det er muligt at være i konflikterne uden at miste kontakten. Det er altid den voksnes ansvar, at kontakten er intakt.

Formålet med “Hold mig Slip mig” kursus er:

 • at få en bedre forståelse for trygge familiebånd – de væsentlige hændelser og øjeblikke som definerer forholdet mellem teenagere og deres omsorgspersoner
 • at få en bedre forståelse for egne og familiemedlemmers emotionelle reaktioner og behov
 • at blive i stand til at beskrive og kontrollere negative handlingsmønstre, som medfører sårethed og afvisning
 • at blive i stand til at skabe de positive situationer, hvor der kan opstå gode møder og responser, som sikre trygge relationer.

Kurset indeholder bl.a.

 • kort oplæg om hjernens udvikling i puberteten
 • kort oplæg om tilknytningens betydning
 • brug af individuelle billedrejser og rollespil
 • øvelser, som gennemføres individuelt eller parvis
 • mulighed for at dele erfaringer i par, små grupper eller i plenum, som bliver ledt af kursuslederne

Citater fra kursister:

 • “Har fået mere fokus på mig selv som mor og fået øje på mit personlige ansvar i relationen til mine børn”
 • “Har fået øje på, at det er okay at fejle”
 • “Er blevet mødt af ligestillede og fået en følelse af ikke at være alene”
 • “Den personlige anerkendelse fra de andre forældre, har været meget værdifuld”
 • “Gruppen har været et frirum til at få luft for frustrationerne”
 • “Har lært meget af at høre de andres historier og derved turde give slip på kontrollen, så mit barn kan blive mere inddraget og derved få mere medbestemmelse”

Praktisk info

Kurset løber over fire aftner eller som et weekend kursus. Vi anbefaler, at begge forældre deltager i kurset sammen, hvis der er mere end en forælder. Det er dog også muligt at deltage alene – evt. sammen med en anden omsorgsperson i teenagerens liv. 

Teenageren deltager i et ungdoms interview, med en af kursuslederne af ca 45 min varighed mellem 2. og 3. kursusgang, Dette er dog lidt anderledes ved weekendkurser. Samtalen er fortrolig, men den er med til at kaste lys over teenagerens oplevelse af deres forhold til forældrene og forholdene derhjemme. Samtalen kommer således til at bidrage til, hvordan forældrene kan ændre på forholdet til deres teenager, så denne føler sig forstået og set.

Før eller efter kursusgang 4, tilbydes I en familiesamtale – hvis forældre og teenagere ønsker det.

Pris og sted

Prisen aftales alt afhængig af, om kurset afholdes på Sjælland eller i resten af Danmark.

Kursusledere:

Jeg afholder kurset i samarbejde med en til to andre kursusledere