Hvad er terapi?

Terapi er at få hjælp til at arbejde med ting i livet, der gør ondt eller som er svære at håndtere. Måske er det en brudt relation, der skal genoprettes, negative mønstre der skal brydes, eller hjælp til at kunne sætte grænser.

Jeg arbejder oplevelsesorienteret, hvilket vil sige, at jeg arbejder med de følelser og oplevelser, der er til stede i det terapeutiske rum. Dette gør det muligt at forholde sig ”her og nu” til følelsesmæssige reaktioner og mønstre som klienten plejer at anvende. Ved at forholde sig til det oplevede og anerkende de følelser der måtte være, skabes der mulighed for at gå nye veje sammen med klienten.

I mit arbejde bestræber jeg mig på at skabe et trygt rum, hvor klienten føler sig anerkendt og rummet for den han/hun/de er.

Som udgangspunkt arbejder jeg med alle problemstillinger, men der kan være situationer, hvor jeg vil vælge at henvise til en anden behandler.

Hvornår er der brug for hjælp?

Terapi kan være en god ide, hvis man oplever, at et problem forstyrrer hverdagen.

Eksempelvis kunne det være:

  • Uenigheder og skænderier mellem forældre om fx børneopdragelse, delebørn, regler, økonomi, osv
  • Et barn/ung som ikke trives i hverdagen; i daginstitution, i skolen, derhjemme, med kammeraterne, skilsmissebarn osv.
  • Tilbagevendende konflikter mellem søskende, forældre og børn.
  • Slidsomme diskussioner, der tærer på familiens/parforholdets trivsel.
  • Familiehyggen/ferien som ender i kaos.
  • Kærlighedsforholdet mistrives
  • Kommunikationsvanskeligheder i parforholdet
  • Skilsmisse eller en forestående skilsmisse, som ønskes håndteret bedst muligt.
  • Ensomhed i familien